The Slate Shed, B and B at Graig Wen, Snowdonia, Wales

bwyd a diod

Rydyn ni’n teimlo y dylai brecwast fod yn bleser pur ar wyliau.  Gan fod gennym gynhyrchwyr bwyd a deunydd crai diguro ar garreg ein drws yma yn Eryri, rydyn’ ni’n gofalu fod ein bwydlen frecwast yn dod o ffynonellau mor lleol ag sy’n bosib.

Mae’r ‘brecwast Cymreig llawn’ o’r herwydd yn cynnig wyau a selsig gan Jonny o’i fferm deuluol yn Arthog, sydd wedi ennill gwobrau am eu cynnyrch.  Mae’r cig moch wedi’i halltu gan Roberts, ein cigyddion cyfeillgar yn Nolgellau, fu’n bwydo’r  bobl leol am genedlaethau.  John sy’n pobi’n bara, a daw’r jam a’r selsig llysieuol un ai gan Sefydliad y Merched, neu oddi wrth ffrindiau a theulu.

Mae’r ‘brecwast Cymreig cyfandirol’ yn cynnwys granola cartref llawn ffrwythau,  a chawsiau Cymreig.  Gan werthwr pysgod arobryn o Aberdyfi ychydig i’r de ar arfordir Meirionnydd y daw’r eog wedi’i gochi, sy’n hynod flasus.