The Slate Shed, B and B at Graig Wen, Snowdonia, Wales

ystafelloedd

Mae gennym bum ystafell ddwbl wedi’u haddurno’n eclectig mewn steil sy’n amrywio o’r hynafol i ddodrefn newydd a luniwyd ar ein cyfer;  er hynny, mae’r cyfan yn cynnwys ystafelloedd ‘molchi chwaethus a modern.  Mae’r llofftydd i gyd yn glyd, gyda gwelyau hynod gyfforddus a matiau Cymreig cynnes dan draed.  Mae Brân a Miri Mawr yn wynebu aber y Fawddach, ac mae ganddynt ystafelloedd ‘molchi en suite, heb sôn am gyffyrddiadau moethus fel siocledi Cymreig a gynau gwisgo.  Ystafell ganolig ei phris ydy Sain ac mae’n edrych i gyfeiriad y goedwig.  Ystafell ar y llawr gwaelod ydy Seren, ac mae Sidan yn ddewis da i rywun sy’n chwilio am ystafell ddwbl dau wely am bris rhesymol.  Cafodd enwau’r ystafelloedd eu hysbrydoli gan wythïen lai adnabyddus yng nghloddfa gyfoethog cerddoriaeth Gymraeg, sef roc.  Nid Tom Jones a chorau meibion ydy’r stori gyfan!

room1room2room3room4room5